ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI:

ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI :

ADRES:

TELEFON / FAX:

E-POSTA ADRESİ:

MERSİS NO:

ALICI:

TESLİM ALACAK KİŞİNİN ADI SOYADI:

TESLİMAT ADRESİ:

TELEFON:

E-POSTA ADRESİ:

SİPARİŞ VEREN:

ADI  SOYADI/UNVANI:

ADRESİ:

TELEFON/FAX:

E-POSTA ADRESİ:

KONUSU:

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI’nın SATICI’dan satın almak istediği, niteliği ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ:

ÜRÜN AÇIKLAMASI ADET BİRİM FİYATI (KDV DAHİL) ARA TOPLAM
       
       
 

 

 

TESLİMAT BEDELİ  
TOPLAM  
ÖDEME ŞEKLİ  

 

ÖDEME ŞEKLİ:

Ödemeler kredi kartı, banka kartı, EFT, havale veya kapıda ödeme yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

Alıcı talep ettiği ürün/hizmetin bedelini işbu ön bilgilendirme formunda belirtildiği üzere tam ve eksiksiz bir şekilde, belirtilen ödeme şekliyle ödemekte yükümlüdür. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ayrıca Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Alıcı, kredi/banka kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi/banka kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyebilecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder

Alıcı, ödeme yaptığı kredi/banka kartının kendisine ait olduğunu veya kartın meşru hamili bulunduğunu, “ödeme yap” seçeneğine tıkladığı anda kabul ve beyan etmiştir. Bu konudaki hiçbir talepten Satıcı sorumlu tutulamaz.

ÜRÜN/HİZMETİN TESLİMATI:

Satıcı, Ürün Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde belirtilen süre içinde ya da her halukarda Ürün’ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürün’ün teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesi’nde teslimat ücretinin tamamını veya bir kısmını karşılayacağını beyan etmişse, beyan ettiği kadarıyla teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Ürün teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

Ürün’ün gereği gibi Alıcı’ya teslim edilebilmesi için Alıcı, güncel, tam ve doğru bilgilerini sunmakla yükümlüdür. Alıcı’nın ürün/hizmetin teslim edilmesini talep ettiği adresin eksik veyahut yanlış belirtilmesi durumunda belirli bir süre içerisinde Alıcı’dan doğru adres alınmazsa, Satıcı siparişi iptal etme hakkı oluşur.

Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, ürünlerin son kullanma tarihi bilgisini içeren etiketi ve varsa garanti belgeleri, sertifikaları ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

GENEL HÜKÜMLER:

Satıcı, İnternet Sitesi üzerinde satışa sunulan bir ürünü geri çekme veya Ürün’ü siparişe kapalı hale getirme hakkını saklı tutar. Bu şekildeki Ürün haricinde, Alıcı tarafından sipariş edilen ve Sipariş Teyidi bilgisi gönderilen siparişlerin Alıcı’nın belirttiği adrese ulaşması için gereken azami çaba Satıcı tarafından gösterilecektir. Ancak Satıcı’dan kaynaklanmayan bir durumun vuku bulması halinde Satıcı, siparişi reddetme ve Alıcı’ya bedeli iade etme hakkını saklı tutmaktadır.

Satıcı’nın gereken tüm özeni göstermesine rağmen Ürün bedelinin İnternet Sitesi üzerinde hatalı gösterilmesi halinde Satıcı, bu hatanın fark edilmesinden itibaren derhal Alıcı’yı Ürün’ün doğru fiyatı hakkında bilgilendirecek, aynı zamanda Alıcı’ya siparişi iptal etme hakkı tanıyacaktır. Böyle bir durumun vuku bulması halinde Alıcı, hatalı fiyat üzerinden Ürün’ü satın almayı talep edemeyecek olup, bu şekilde bir talebin ileri sürülmesi halinde Satıcı, siparişi tamamlamakla yükümlü olmayacaktır.

CAYMA HAKKI:

Alıcı (Tüketici), 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürün teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Alıcı, cayma bildirimini cayma hakkı süresi dolmadan yukarıda belirtilen iletişim adresleri veya

Cayma hakkının kullanılması halinde:

 1. a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen Ürün’ün iade edilmesi zorunludur.
 2. b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir

CAYMA HAKKININ KULLANILMAYACAĞI HALLER:

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

GEÇERLİLİK:

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Alıcı tarafından elektronik ortamda okunup kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Alıcılar, sipariş ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya şiparişiyle ilgili herhangi bir konuda şikayeti olması halinde şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www……com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla Satıcı’ya iletebilecektir. İletilen şikayet başvuruları derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede Alıcı’ya geri dönüş sağlanacaktır.

Alıcı, Satıcı ile ihtilaflarının olması halinde, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.