MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Alıcı ve Satıcı tarafları arasında belirtilen hüküm ve şartlar arasında imzalanmıştır.

ALICI:

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon

E-mail:

SATICI:

Adı-Soyadı :

Adresi :

Telefon :

Satıcı E-Posta Adresi :

Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme’de münferiden “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcı’nın Satıcı’ya ait www…..com internet sitesinden (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/LER VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Alıcı’nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı’nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta Alıcı’ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme’nin aşağıdaki 7. maddesinde belirtilmiştir.

ÜRÜN BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL)
Marka, Ürün, Renk, Beden vb.   ____ TL _ ___ TL
Kullanılan hediye çeki / Paracık / _______ toplamı ___ TL
Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri ___ TL
SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil) _____ TL

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri
Ödeme Şekli-Aracı : (Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)
[Kart Tipi Visa ….
Kart Numarası ….
Ödeme Kredi Kartı …
Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim .
Toplam Tutar … ]

Teslimat Bilgileri :
Adı,Soyadı/ Unvanı :    
Adres :    
Telefon :    
E-Posta :    
Fatura Bilgileri :
Adı,Soyadı/ Unvanı :    
Adres :    
Telefon :    
E-Posta :  

 

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

 • Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Ürünler’in İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar ve yöntemler,
 • Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı ‘ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinler, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 • Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • Sözleşme konusu Ürünler için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı’nın Satıcı’ya ödeyeceği toplam bedel),
 • Ürüler’in Alıcı ‘ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
 • Alıcı ‘nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 • Alıcı ‘nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı’ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 • Alıcı’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,
 • Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu sözleşme alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcı’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
 • Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak ilçe/il hakem heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 

 1. ÜRÜNÜN TESLİMİ
 • Ürünün gereği gibi Alıcı’ya teslim edilebilmesi için Alıcı, güncel, tam ve doğru bilgilerini sunmakla yükümlüdür. Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit edilmesi halinde siparişi durdurulabilir ve Alıcı’nın paylaşmış olduğu telefon, e-posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşılamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulması 15 (onbeş) gün süreyle dondurulabilir. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, siparişi iptal edebilir.
 • Satıcı, İnternet Sitesi üzerinde satışa sunulan bir ürünü geri çekme veya Ürün’ü siparişe kapalı hale getirme hakkını saklı tutar. Bu şekildeki Ürün haricinde, Alıcı tarafından sipariş edilen ve Sipariş Teyidi bilgisi gönderilen siparişlerin Alıcı’nın belirttiği adrese ulaşması için gereken azami çaba Satıcı tarafından gösterilecektir. Ancak Satıcı’dan kaynaklanmayan bir durumun vuku bulması halinde Satıcı, siparişi reddetme ve Alıcı’ya bedeli iade etme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Satıcı, Ürün Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde belirtilen süre içinde ya da her halukarda Ürün’ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, ürünlerin son kullanma tarihi bilgisini içeren etiketi ve varsa garanti belgeleri, sertifikaları ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

 1. ÜRÜNÜN BEDELİ VE ŞEKLİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

 • Ürün’ün bedeli, İnternet Sitesi’nde ve sipariş formunda belirtildiği gibidir. Bu Ürün bedeline, kargo bedeli dahil değildir. Aynı zamanda Ürün bedeli, Ön Bilgilendirme Formu ve Alıcı’ya gönderilen fatura üzerinde açıkça gösterilir. Eğer mevcutsa, Satıcı tarafından yapılan indirim veya promosyon bedeli de faturada açıkça gösterilir.
 • Ödemeler; kredi kartı, banka kartı, EFT, havale veya kapıda ödeme yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.
 • Satıcı’nın gereken tüm özeni göstermesine rağmen Ürün bedelinin İnternet Sitesi üzerinde hatalı gösterilmesi halinde Satıcı, bu hatanın fark edilmesinden itibaren derhal Alıcı’yı Ürün’ün doğru fiyatı hakkında bilgilendirecek, aynı zamanda Alıcı’ya siparişi iptal etme hakkı tanıyacaktır. Böyle bir durumun vuku bulması halinde Alıcı, hatalı fiyat üzerinden Ürün’ü satın almayı talep edemeyecek olup, bu şekilde bir talebin ileri sürülmesi halinde Satıcı, siparişi tamamlamakla yükümlü olmayacaktır.
 • Ürün’e ilişkin bedel, Satıcı tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklik, Sipariş Teyidi gönderilmiş olan Ürün’ün bedelini etkilemez.
 • Alıcı, kredi/banka kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi/banka kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyebilecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 • Alıcı, ödeme yaptığı kredi/banka kartının kendisine ait olduğunu veya kartın meşru hamili bulunduğunu, “ödeme yap” seçeneğine tıkladığı anda kabul ve beyan etmiştir. Bu konudaki hiçbir talepten Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

 1. ALICIYA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

 • Alıcı, İnternet Sitesi’da yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı ve Mons iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
 • Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 • Alıcı’nın, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecektir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi/banka kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü üç gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

 

 1. CAYMA HAKKI
 • Alıcı (Tüketici), 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürün teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 • Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
  • Alıcı, cayma bildirimini cayma hakkı süresi dolmadan yukarıda belirtilen iletişim adresleri veya
  • Cayma hakkının kullanılması halinde:
 4. Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen Ürün’ün iade edilmesi zorunludur.
 5. 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.
  • Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
 6. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 7. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 8. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 9. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 10. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 11. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 12. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 13. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 14. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 15. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

 

 1. DİĞER HUSUSLAR
 • İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Mons’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Alıcı, iade işlemlerini yapabilmek için için kendisine gönderilen iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
 • Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden ödeme imkânı sağlamak için, ödemenin yapıldığı tarihte güvenli şekilde elektronik ticaret endüstrisinde kullanılan ödeme araçlarının herhangi birini veya hepsini kullanabilir.
 • Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nun Satıcı ile paylaştığı mail adresine ya da telefon numarasına gönderildiğini teyit etmektedir.